[Essai] MANFAAT TUTUWUHAN


MANFAAT TUTUWUHAN


Tutuwuhan mangrupakeun salah sahiji spesies anu paling seeur mangfaatna dina kahirupan manusa. Mulai tina akarna neupikeun bungana aya mangfaatna. Jenteun teu heran lamun aya sababaraha jenih tanama anu dihaja di pelak jeung di urus ku manusa.
Manfaat dina akarna nyaeta:
a. Kanggo ubar , misalna jahe, kunyit, kencus jsb. Jahe bisa di gunakeun kanggo ubar anu batuk, atawa kanggo nga haneutkeun awak.
b. Kanggo bahan pokok atawa kanggo makanan manusa minalna, kentang, hui, sampeu, jsb.

Manfaat dina daunna nyaeta :
a. Kanggo ubar misalna daun pepaya, daun jambu biji, jsb. Upami daun jambu biji kanggo ubar panyakit diare.
b. Kanggo bahan makanan oge, contona daun singkong, daun kangkung, jsb. Upami daun kangkung jeung daun singkong sok di anggo janteun sasayuran.
c. Bisa di gunakeun kanggo minuman oge, misalna daun teh bisa di gunakeun teh.
Manfaat batangna nyaeta:
a. Batangga sok di anggo janteun bahan bangunan , misalna kanggo rorompok.
b. Bisa di pke kanggo ngadamel parkakas oge contohna, meja, korsi, lamari, jsb.
c.
Manfaat Bungana nyaeta:
a. Bungana bisa di pake kanggo hiasan, misalna bunga mawar, bunga melati, bunga angger, jsb.
b. Bunga sebenerna bisa di pake kanggo kadahareun oge contona daun honje.
Manfaat buahna nyaeta :
a. Buahna bisa di anggo bahan makanan ku sabab dina jero bubuahan rea vitaminna nu seeur manfaatna kanggo awak manusa.

(Ku : Helen Simarmata)

Categories: , ,

Leave a Reply